Selecteer een pagina

Belastingtips

Doe er uw voordeel mee...

Goed om te weten

Tegenwoordig valt het niet mee om op de hoogte te blijven van alle fiscale regels en (on)mogelijkheden. Elke situatie vraagt om zijn eigen specifieke aanpak en inzichten. Het maakt immers nogal wat verschil of u alleenstaand bent, samenwonend, in loondienst, met een eigen bedrijf, als eenmanszaak, BV etc.

Daarom is het van belang dat u goed op de hoogte bent en ondersteund wordt door professionals zoals wij. Het kan u heel veel geld besparen!

Uiteraard nemen wij voor belangrijke zaken pro-actief contact met u op, maar hoe handig is het om een aantal veelvoorkomende zaken overzichtelijk op een rij te hebben? Daarom hebben wij deze netjes bij elkaar gezet, met de antwoorden er alvast bij. leuker kunnen we het niet maken…

 

 

Meewerkaftrek of meewerkbeloning
Als uw partner meewerkt binnen uw eenmanszaak, maatschap of VOF, kunt u een aftrekpost claimen (meewerkaftrek) of een beloning van tenminste € 5.000 toekennen. Als er een tariefsverschil is tussen het inkomen van u en uw partner is een meewerkbeloning verstandig.

Meewerkaftrek:
Als uw partner tenminste 10 uur per week (525 per jaar) binnen uw bedrijf meewerkt, heeft u recht op een aftrekpost. De omvang is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en uw winst. De ondernemer krijgt een aftrekpost, uw partner mag geen beloning ontvangen.

Studiekosten aftrekbaar
Bedrijfskosten:
Een cursus, opleiding of seminar kost veel geld. Mits u een opleiding volgt voor uw bedrijf, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van uw kennis, zijn de kosten aftrekbaar. De belangrijkste beperking is dat de kosten maar voor 73,5% aftrekbaar zijn. Voordeel is wel dat de volgende kosten gewoon aftrekbaar zijn:

1. BTW: kunt u terugvragen (tenzij u vrijgestelde prestaties verricht, dan kunt u de BTW als kosten aftrekken).
2. Reiskosten: aftrekbaar.
3. Verblijfkosten en hotelkosten: aftrekbaar.

Bewaartermijn administratie
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:
• het grootboek
• de debiteuren- en crediteurenadministratie
• de voorraadadministratie
• de in- en verkoopadministratie
• de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vraagt de belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op.

Uitzondering:

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Investeert u in bedrijfsmiddelen?
Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Uw investering is tussen de € 2.301 en € 306.931 (2014). De kia is een percentage van al uw investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Wanneer komt u in aanmerking?

• Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
• U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
• Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450.

Desinvesteringsbijtelling.

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300?
Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe kunt u aanvragen?
U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Zelfstandigenaftrek
Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U betaalt dan minder belasting. U mag een vast bedrag van € 7.280 fiscaal aftrekken.

Wanneer komt u in aanmerking?

• U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
• U voldoet aan het urencriterium van 1225 uur.
• U drijft de onderneming zelf of samen met anderen.
• U hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Hebt u de AOW-leeftijd dan al wel bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek € 3.640.

Hoe kunt u aanvragen?

U geeft de zelfstandigenaftrek aan in uw aangifte inkomstenbelasting.

Startersaftrek
Als startende ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. U betaalt dan minder belasting.

Start u een eigen onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan kunt u startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid aanvragen. U moet dan ten minste 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteden.

Wanneer komt u in aanmerking?

• U hebt recht op zelfstandigenaftrek.
• In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar hebt u niet meer dan tweemaal van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt.
• In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar was u ten minste een jaar geen ondernemer.

Hoe kunt u aanvragen?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek geeft u aan in uw aangifte inkomstenbelasting.

Betekenis van codes op aangiften en aanslagen
Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden. Deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

De codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting:
B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting:
L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting:
H – Inkomstenbelasting

Zorgverzekeringswet:
W – Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting:
V – Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting:
M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen:
T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Overigen:
Z – Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:
0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:
21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):
0000.00.000.H.36 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2013
0000.00.000.B.01.1110 – Omzetbelasting januari 2011

Mist u iets?

Wij doen onze uiterste best om de hierboven aangeboden informatie zo praktisch mogelijk voor u op te sommen. U zult echter begrijpen dat wij niet alle zaken op deze pagina uitputtend kunnen behandelen.

Mocht u desondanks van mening zijn dat er een belangrijk item ontbreekt, dan horen wij dat graag. Zo blijven wij namelijk in staat om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan uw behoefte.

Teveel belasting

Wist u dat maar liefst 93% van de ondernemers veel te veel belasting betaalt?
Reden temeer dus om uw onderneming eens goed tegen het licht te houden.

1. Wat kan er beter?
2. Waar kunt u op besparen?
3. Is het wellicht interessant om te investeren?
4. Wat zijn de voorwaarden?